In een cursus van 12 lesuren wordt op een psychofysieke wijze gewerkt aan de vergroting van weerbaarheid van de deelnemers. De groepen bestaan uit jongens en meisjes apart, de lessen zijn wat betreft intensiteit en thematiek toegesneden op de betreffende groep. Jongens hebben een grotere bewegingsdrang dan meisjes en worden geconfronteerd met andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Door jongens en meisjes apart les te geven in weerbaarheid kunnen de belangrijke thema’s effectiever behandeld worden.

Voor de uitvoering van het Marietje Kessels Project kunt u subsidie aanvragen bij het RIVM (Ondersteuningsaanbod Gezonde School). 

De behandelde thema’s zijn:

  • ja, nee en twijfelgevoel
  • lichaamstaal
  • grenzen stellen
  • hulp vragen en hulp bieden
  • meegaan met vreemden
  • achtervolging
  • pesten en gepest worden
  • groepsdruk
  • kindermishandeling

De deelnemers ontvangen een cursistenboekje.