Deze training is ontwikkeld in opdracht van Vilans en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE (http://www.movisie.nl/esi/leren-balanceren). De training met bijbehorende is bedoeld om niet-westerse mantelzorgers te ondersteunen in het vinden van een betere balans. Het materiaal bestaat uit een handboek voor de trainer en een map voor de cursisten. Om de professionals te ondersteunen deze interventie goed aan te bieden is een eendaagse masterclass ontwikkeld. Neem contact op voor meer informatie via info@Expertisecentrum weerbaarheid.nl.