Onze timemanagementcursus is speciaal bedoeld voor mensen die het gevoel hebben achter zichzelf aan te lopen en altijd tijd tekort hebben, ook al hebben zij soms al eens een timemanagementcursus gedaan. Timemanagement is meer dan alleen het aanleren van goed agendabeheer of het stellen van prioriteiten. Vaak ook gaat het om het stellen van grenzen en het bijstellen van je doelen. Samen met de deelnemers worden realistische doelen gesteld en wordt gewerkt aan het vergroten van de eigen vaardigheden om beter om te gaan met je tijd.