De cursussen voor volwassenen bestaan meestal uit acht lessen van anderhalf uur, maar een andere verdeling is ook mogelijk (en voor sommige doelgroepen wenselijk). In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald aan welke specifieke thematiek gewerkt wordt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld pesten, racisme, straatgeweld of bureaucratie. We hebben deze trainingen onder meer gegeven voor overbelaste mantelzorgers, in vrouwenopvang en voor asielzoekers (zowel mannen als vrouwen). De lessen hebben een actief karakter en worden gegeven in een ruimte die geschikt is om in te bewegen. In de lessen wordt gewerkt met muziek en dans, maar ook met psychomotore werkvormen. Aan de orde komen onder meer hulp vragen en hulp bieden, het herkennen en erkennen van eigen grenzen en het vergroten van de handelingsvaardigheden bij grensoverschrijdend gedrag.