We hebben aan de wieg gestaan van diverse opleidingen tot weerbaarheidstrainer, onder meer de post-mbo opleiding van MOVISIE. Daarnaast is Berendineke Steenbergen (mede-eigenaar van Expertisecentrum weerbaarheid) initiatiefnemer, mede-ontwikkelaar en inhoudelijk eindverantwoordelijke van de post-hbo opleiding tot weerbaarheidstrainer die tussen 2010 en 2015 bij de Hogeschool Utrecht aangeboden werd en vanaf 2016 bij de Pons Academie (Opleiding tot weerbaarheidstrainer ).

Kortdurende train de trainers zijn onder meer ontwikkeld en uitgevoerd voor het Centraal Orgaan Asielzoekers waarin de medewerkers leerden zelf weerbaarheidstrainingen te verzorgen voor bewoners van de asielzoekerscentra. Het ging dan om zowel mannen als vrouwen en om cursisten die de neiging hebben zichzelf terug te trekken, maar ook om hen die mogelijk agressief worden.

Cursussen en trainingen zijn ontwikkeld voor diverse doelgroepen. Naast de ‘zuivere’ weerbaarheidstrainingen zijn dit ook verwante trainingen zoals bijvoorbeeld Leren Balanceren, een cursus voor mantelzorgers met een diverse multiculturele achtergrond, ontwikkeld in opdracht van Vilans. Deze training is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE. http://www.movisie.nl/esi/leren-balanceren

Referenties vindt u op de LinkedIn pagina's en ontvangt u op aanvraag.